Achternaam-moet-hoofdletter Hall of Shame

Of: hoe webformulier bouwers de mist in gaan - Deel II
author's avatar
Kees de Kooter
Today 9:54 • 2 min read

Hoe moet het ook al weer?

Over persoonsnamen bestaan veel misverstanden - onder software ontwikkelaars minstens 40 (zie: Patrick McKenzie - Falsehoods Programmers Believe About Names). De belangrijkste misverstanden waar nederlandse webbouwers last van hebben zijn:

  • Iedereen heeft altijd één (1) voor- en één (1) achternaam
  • Sommige mensen hebben een "tussenvoegsel" in hun naam
  • Een achternaam begint altijd met een hoofdletter

De term tussenvoegsel is een unieke nederlandse uitvinding. In andere taalgebieden is dit deel een integraal onderdeel van de naam. Schrijver dezes zou bijvoorbeeld in België of de VS de achternaam "Dekooter" hebben.

Zie ook Peter Hilton - Respect Personal Names.

Technische overwegingen

De gedachte was dat sorteren beter gaat op het deel van de achternaam dat met een hoofdletter begint. Dit was al zo in het papieren tijdperk. Dit is zonder na te denken overgenomen in het digitale tijdperk.

De zoektechnieken zijn echter al zeker dertig jaar dermate voortgeschreden dat dit niet meer relevant is. In het tijdperk van full-text search is sorteren niet of nauwelijks meer nodig en zoeken kan moeiteloos op elk deel van de naam.

De denkfout

De grote denkfout die veel webformulier ontwikkelaars maken is dat wat aan de voorkant wordt ingevoerd identiek moet zijn aan wat er aan de achterkant wordt opgeslagen. Het formulier controleert het correcte formaat en dwingt vervolgens de bezoeker om zich aan dit formaat te conformeren.

De oplossing

Maak in een webformulier één veld getiteld "Naam" en laat de bezoeker daar invullen wat die zelf wil. Ga er van uit dat een bezoeker weet hoe die de eigen naam schrijft!

Sla dit letterlijk zo op in de database. En splits dat (met een regular expression) desgewenst op in alle elementen die het achterliggende systeem wenst. Voornaam / achternaam / tussenvoegsel / naam om op te sorteren. Lees eerst nog wel even bovengenoemd artikel door.

De Hall of Shame

Dader & bewijs
vogeltelling. De eerste letter wordt altijd omgezet in een hoofdletter. Toegevoegd 31-01-2021
Image

Tot slot

Bekijk ook de andere Hall of Shame: Geen spaties in postcodes.

Nieuwe inzendingen voor deze Hall of Shame zijn van harte welkom: stuur een bericht naar @kdekooter@mastodon.social.